Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o začatí konania o umiestnení  líniovej stavby.

Verejná vyhláška