Donáška liekov

Obec  Málinec naďalej zabezpečuje  donášku liekov pre všetkých svojich občanov.

Donášku liekov zabezpečuje pracovisko TSP na Školskej ulici v budove starej školy. 

Občania, ktorí potrebujú využiť túto službu  môžu kontaktovať pani Bc. Janku Turicovú, ktorá zabezpečuje donášku liekov 1 x  týždenne a to vždy vo štvrtok.

Donáška liekov je pre všetkých občanov nie len pre seniorov.

Viac informácií Vám bude poskytnutých  na tel. čísle  0915 425 080.