Výberové konanie na jedno pracovné miesto KC

Poskytovateľ komunitného centra:

Obec  Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec

 vyhlasuje výberové konanie na

 jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

 

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.6.2020 o 10: 00 hod. v priestoroch

 zasadačky Obecného úradu Málinec.

 

Oznam_o_výberovom_konaní__jún2020