Obec MÁLINEC – Zrušenie kultúrno – spoločenských podujatí

Obec  Málinec  oznamuje, že  do 31.12.2020 zrušila všetky kultúrno – spoločenské podujatia !