Obec MÁLINEC – Zrušenie kultúrno – spoločenských podujatí

Obec  Málinec  oznamuje, že  do 30.6.2020 zrušila všetky kultúrno – spoločenské a športové podujatia !