Projekt ,, Predchádzame kriminalite “

Projekt „Predchádzajme kriminalite“ (detské ihrisko z mantinelov a areáli ZŠ) bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality