Oznam Materskej školy v Málinci

Riaditeľstvo MŠ – Málinec  oznamuje rodičom, ktorí svojim podpisom prejavili záujem o
umiestnenie svojho dieťaťa do materskej školy od 1.júna ,
že, vzhľadom na pokyny a odporučenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu a Úradu
verejného zdravotníctva sú povinní dodržiavať nasledovné pokyny:

OZNAM MŠ

 

Podmienky a kritériá prijímania detí do MŠ