Pomoc seniorom

Vážení spoluobčania – seniori,

Obec Málinec v týchto dňoch, ktoré sú poznačené vírusom Covid 19 zabezpečuje pre svojich seniorov donášku liekov. Lieky bude zabezpečovať pracovisko terénnej sociálnej práce na ulici Školskej v budove starej školy. Poprosíme obyvateľov obce – seniorov, ktorí by potrebovali využiť túto službu aby kontaktovali pracovisko TSP na telefónnom čísle 0915425080 pani Turicovú, ktorá bude zabezpečovať donášku liekov raz týždenne a to vždy vo štvrtok.  Bližšie informácie Vám poskytneme na uvedenom telefónnom čísle poprípade na obecnom úrade.