Oznam detskej lekárky MUDr. J. Gasperovej a čerpanie dovolenky

Detská lekárka Mudr. Jana Gasperová oznamuje, že už ordinuje v Málinci aj v Poltári. 

Telfonne číslo :   047/4222382 od 7.00 do 14.00 hod..

 

O Z N A M

 

Od 31.8. do 4.9.2020 má MUDr. Beľová dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Gasperová denne od 7oo – 12oo hod.