Predaj publikácií na obecnom úrade Málinec

 Obec  Málinec ponúka na predaj  nasledovné  publikácie.

                                Uvedené knihy si  môžete zakúpiť na OcÚ  Málinec  odd. kultúry.

Monografia obce  Málinec –  10,- €

Z máľinské túrnňi pozerán  –  8,- €

Spomienky z okolia horného Ipľa – 10,- € 

Poltár a  okolie z neba –  16,- €

Zaniknuté školy –  10,-  €

Lučenec v plameňoch strachu  hrôzy – 5,- €

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie je v dvoch častiach, obidva diely sa v cene  5,- €.