Predaj publikácií na obecnom úrade

Obec  Málinec ponúka na predaj  nasledovné  publikácie v cene 5,-€ /ks

Zborník zo stretnutia priateľov je v dvoch častiach, obidva diely sa v cene  5,- €.