Predaj publikácií na obecnom úrade aj kalendár obce na rok 2021

     KALENDÁR  OBCE MÁLINEC  na ROK  2021  stále v   PREDAJI  !!!

V obecnom kalendári máte historické fotografie  z obce a okolia ale aj vývoz TKO a PLASTOV na rok 2021.

Kalendár je v cene 2,- €.

Zakúpiť si ho môžete na Obecnom úrade Málinec  .

                 Kalendár obce  2021

   

 Obec  Málinec ponúka na predaj  nasledovné  publikácie.

                                Uvedené knihy si  môžete zakúpiť na OcÚ  Málinec  odd. kultúry.

Zaniknuté školy –  10,-  €

Z máľinské túrnňi pozerán  –  8,- €

Spomienky z okolia horného Ipľa – 10,- €

Lučenec v plameňoch strachu  hrôzy – 5,- €

Zborník zo stretnutia priateľov regionálnej histórie je v dvoch častiach, obidva diely sa v cene  5,- €.