Nová obecná web stránka

Vitajte na novej obecnej web stránke obce Málinec … pracujeme na obsahu …

Viac z technických údajov:

Web stránka má responzívny dizajn (prispôsobuje sa mobilným zariadeniam), mobilné menu,  má ochranu SSL šifrovaním a informuje o používaní dočasných tzv. cookies súborov formou cookies panelu v jej spodnej časti.