SLUŽBY V OBCI MÁLINEC Tlačiť

CENNÍK ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBECNÝM ÚRADOM MÁLINEC

MAPA Občianskej vybavenosti a služieb v obci Málinec  http://goo.gl/maps/N6U73  (mapa sa zobrazí po kliknutí na odkaz)

Vybrané služby:

Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu

Obecná práčovňa

Obecná muštáreň

Základná škola a Materská škola

Poštový úrad

Zdravotné stredisko a sociálne služby

Zoznam ambulancií lekárov v Poltári 

Obchody, predajne, služby

Pohostinské služby

 

SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ  A MARKETINFOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.

Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest: