Obecné zastupiteľstvo | Tlačiť |

Poslanci obecného zastupiteľstva

  • Mgr.Jablonský Ľuboslav
  • Kvasnica Ján
  • Ing. Faťara Jaroslav
  • Ing.Zákopčan Víťazoslav
  • Janšto Juraj
  • Mgr. Urda Ivan
  • Ing.Michalove Dušan
  • MVDr.Tatranský Luboš
  • Bc. Starove Jozef

Hlavný kontrolór obce:

  • Jana Kančová

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Málinci 

1. Komisia výstavby a stavebného poriadku

    Predseda: Bc.Starove Jozef
    Členovia:  
Ing. Juraj Geľhš, Pavel Števove, Ján Urda

2. Komisia pre financie a rozpočet
     Predseda: Ing.Zákopčan Víťazoslav
     Členovia: 
Jana Kančová, Bc. Michaela Faťarová

3.Kultúrno - športová komisia
     Predseda: Mgr.Ivan Urda
     Členovia: 
Mgr. Ľuboslav Jablonský, Ján Kvasnica, Eva Števove, Jaroslav Balog, Anna Pilátová, Anna Kančová, Anna Pinková, Ing. Igor Lacko


4. Komisia pre sociálne veci
    Predseda: Janšto Juraj
    Členovia: 
Mgr. Eva Salvová, Milota Kupcová, Eva Števove, Drahomír Melich

5. Komisia na ochranu verejného záujmu
     Predseda: Ing.Michalove Dušan
     Členovia:  
Juraj Janšto, Mgr. Ľuboslav Jablonský

6. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností
     Predseda: Ing.Faťara Jaroslav
     Členovia: 
Ing. Milan Tóčik, Ján Kovalančík

 

Obvody poslancov Obecného zastupiteľstva:

Číslo obvodu
Meno poslanca 
Číslo domu
1 Bc. Jozef STAROVE

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 461, 462, 463, 464, 465, 507, 509, 88, 90, 91, 92,

Ulice:Hlavná,Kostolná,Zdravotná,Námestie SNP,Tichá

2

 Mgr.Ľuboslav Jablonský


94, 96, 97, 99, 101, 102, 122, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 468, 469, 472, 487, 488, 489, 492, 500, 501, 502, 503, 504, 508, 518, 114, 117, 121, 123, 116, 126,130,136,137, 138,139, 140,141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150,151, 152, 155, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175,

Ulice:Hlavná,Poľná,Urbárska,Okružná,Mlynská,Nová

3 Ing.Jaroslav Faťara

188, 189, 190, 191, 193, 194, 493, 196, 366, 197, 200, 201, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 505, 225, 228,230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 247, 248, 251, 252, 258, 276, 467, 466

Ulice:Hlavná,Školská,Vrecová

4 Mgr.Ivan Urda

253,254,257,262, 265, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286,288, 289, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 318, 323, 325, 326, 328, 334, 336, 339, 340, 342, 344, 345, 346, 347, 349

Ulice:Lipová,Hlavná,Kinová

5 Juraj JANŠTO

350, 351, 352, 353, 354, 355,348, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 411, 412, 414, 415, 438, 470, 471 + časti obce: Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo

Ulice:Za lesami

6 Ján KVASNICA

368, 369, 370, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381

Ulice:Sklárska,Stupník,Na Vinici

7 MVDr.Ľuboš Tatranský

382, 383, 371, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 450, 451,202, 452, 453, 456

Ulice:Sklárska,Na Vinici

8 Ing.Dušan Michalove

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 497, 437, 439, 440, 473, 477, 506, 405, 402, 403, 395, 396, 397, 398, 476, 394, 490, 491, 409, /19, 35 Hámor/

Ulice: Panská cesta,Potočná,Za lesami,Salaš,Kinová

9 Ing.Víťazoslav Zákopčan

454, 455, 457, 459, 480, 481, 484, 485, 486, 510, 511, 515

Ulice:Družstevná,Mlynská