Tlačivá a folmuláre na stiahnutie | Tlačiť |

 

V tejto sekcii si môžete stiahnuť rôzne tlačivá a formuláre

Žiadosť o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch
Žiadosť o vyjadrenie SPP k projektovej dokumentácii
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia
Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

 

a