Telefónny zoznam obce Málinec | Tlačiť |

 

 

Telefónny zoznam organizácií v obci Málinec

 

F
Farský úrad Evanjelický a.v.                                                                                                                 4291233
Farský úrad Rímskokatolícky                                                                                                               4291166

 

I
Integračné soc.centrum 4291322

 

L
Lesy SR. 4291314
Lekáreň Calendula
4291229

 


Obecný úrad - starosta  4291121
Obecný úrad - fax  4291121
Obecný úrad - mzdárka, ekonómka, dane, matrika 4291120
Obecný úrad - kultúrny referent, terénna soc. práca 4291122

 

P
Potraviny CBA - dedina  4291191
Potraviny CBA - pri pošte  4291436
Potraviny - M.Kancko -Huta  4291281
Pošta  4291109
Povodie Hrona 
4291334
Priehrada 4291337

 

Š
Škola základná - sekretariát  4291202
Škola základná - riaditeľ  4111202
Škola základná - fax  4111203
Škola materská  4291205
Školská jedáleň  4291204

T


Terénna sociálna práca Málinec 0915 425 080

 

U
Urbárska lesná spoločnosť  4291336
Z

Zdravotné stredisko– MUDr. Wirtschafterová 4291424

TELEFÓNNY ZOZNAM BYTOVÉ STANICE ( zoznam vo formáte PDF sa zobrazí po kliknutí na odkaz )