Tlačiť

2019

 Miestna občianska poriadková služba Málinec

 Nadácia Veolia Slovensko

2018

 Rekonštrukcia zavlažovacieho systému

 Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Málinec

  Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK v obci Málinec

2015

 Modernizácia sústavy verejného osvetlenia

 Rekonštrukcia Materskej školy v Málinci 

2014

 Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia v MRK obce Málinec 

 Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Málinec

 Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu obce Málinec