Profil verejného obstarávateľa Tlačiť

Obec Málinec je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.


Právny rámec verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení


Identifikácia verejného obstarávateľa

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Lacko , starosta
E-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Telefón: +421 47 42 91 121
Kontaktná osoba: Ing. Igor Lacko              
Tel: +421 47 42 91 121                  

E-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.                     

Bankové spojenie: VUB Lučenec             

Číslo účtu v tvare IBAN: SK920200 0000 0009 1862 8352                              
IČO: 00 316 211            
DIČ: 202 1237 185           
DPH: Obec Málinec nie je platcom DPH


 Aktuálne obstarávania

Archív verejných obstarávaní/ Súhrnné správy