DOSTALÍK František
DOSTALÍK, František (Fraňo) (27.02.1896 Málinec, Hámor - 14.10.1944 Bratislava)

Študoval na učiteľskom ústave, 1919-1921 na konzervatóriu v Brne skladbu a dirigovanie (aj u L. Janáčka). Od r. 1914 učiteľ v Prievidzi, súčasne organista a dirigent spevokolu, organista v Sebedraží, v Martine, regenschori v Banskej Bystrici, prof. hudby a spevu na Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, na mestskej hudobnej škole a na učiteľskom ústave v Bratislave.

 

Venoval sa komornej hudbe, zbieral ľud. piesne, činný aj publicisticky. Vydal všeobecnú náuku o hudbe pre učiteľské ústavy v maďarčine, autor článkov o folkloristike a štvrťtónovej hudbe. Propagátor diela -> B. Bartóka a A. Hábu. Niektoré jeho zbor. skladby vyšli v Zbierke slov. mužských zborov M. Ruppeldta, ostatné v rkp.