KALIČIAK Július
KALIČIAK, Július (10.07.1921 Málinec - 02.10.1984 Bratislava)

Vyučil sa za kováča-zámočníka. Pracoval ako robotník, neskôr hospodársky pracovník. Účastník protifašistického odboja a SNP, zásobovač Žingorovej partizánskej skupiny, po prezradení zatknutý a väznený v Banskej Bystrici (1944).

Pri bojoch ťažko zranený. Po oslobodení kádrový referent v n.p. Pozemné stavby v Banskej Bystrici (1958), potom riaditeľ závodu Čs. automobilových opravovní, od r. 1969 na invalidnom dôchodku.
Ocenenie: Roku 1945  vyznamenaný Radom SNP I.tr., Čs. vojnovým krížom 1939, 1946 Za chrabrosť pred nepriateľom, Za zásluhy
Dielo: Prežil som smrť, Bratislava r. 1967