Oznam: V predaji historický kalendár 2020 | Tlačiť |

Obec Málinec pripravila v poradí tretí historický kalendár na rok 2020!

Cena : 2,20 ,-eur.

Zakúpiť si ho môžete u p. Kančovej na odd. kultúry počas úradných hodín.