Objednávky 2011

Zmluvy | Faktúry | Objednávky |


 Objednávky - rok 2012

Číslo
Dodávateľ
Predmet
Dátum
Suma
1/2011 lng. Valéria Hanzelová („audítor") Audit účtovnej závierky Obce Málinec za rok 2010 16.05.2011 -
- Novohradská Knižnica Nákup kníh 23.3.2011 200€

 

Podrobná objednávka je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Málinci