Objednávky - rok 2013

Zmluvy | Faktúry | Objednávky |


 

Objednávky rok 2013

         

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

29/2013 Tlač novín-Málinský spravodajca
19.12.2013 GEMKO-Tlačiareň Ing.Igor Čepko
28/2013 Oprava výťahu v SD Málinec
19.12.2013 HAVIT s.r.o. Veľká Ves 156   Ing.Igor Čepko
27/2013 Vianočný program -predstavenie
9.12.2013 p.Hlbocký Piešťany   Ing.Igor Čepko
26/2013 Pretlačenie kanalizácie 5.11.2013 Spool,a.s.Lučenec  Ing.Igor Čepko
25/2013 Objednávka vlajok SR 28.10.2013 2 U s.r.o. Bratislava   Ing. Igor Čepko
24/2013 Tlač novín Málinský spravodajca 23.10.2013 EX - MNSIC s.r.o. Lučenec   Ing. Igor Čepko
23/2013 Letecké fotografovanie a tlač 4.10.2013 CBS spol. s.r.o. Banská Bystrica   Ing. Igor Čepko
22/2013 Oprava výtlkov na miestnej komunikácii 8.10.2013 Banskobystrická regionálna správa ciest   Ing. Igor Čepko
21/2013 Vypracovanie znaleckého posudku 7.10.2013 Ing. Božena Hadad    Ing. Igor Čepko
20/2013 Program - Matrika 18.9.2013 IVES,  Košice   Ing. Igor Čepko
19/2013 Materiál:Trapézový plech, skrutka 16.9.2013 MBS Strechy, Rimavská sobota   Ing. Igor Čepko
18/2013 Objednávka elektromotora 10.9.2013 SLOVPUMP -Trade s.r.o., Závadka nad Hronom   Ing. Igor Čepko
17/2013 Oprava miestnej komunikácie 9.7.2013 LESOVIA HB s.r.o.,  Zvolen   Ing. Igor Čepko
16/2013 Potvrdenie NATURA 2000 25.6.2013 Štátna ochrana prírody, Správa CHKO, Rimavská Sobota   Ing. Igor Čepko
15/2013 Publicita "15.r. Jánske dni" 14.6.2013 MY Novohradské noviny, Lučenec   Ing. Igor Čepko
14/2013 Účinkovanie v programe  14.6.2013 RYTMUS - record s.r.o., Oslany   Ing. Igor Čepko
13/2013 Tlač propagačného materiálu 14.6.2013 KOMFORT LC s.r.o., Lučenec   Ing. Igor Čepko
12/2013 Nákup učebných a kompenzačných pomôcok 27.5.2013 DREVOKOM - Ing. J. Rusič, Vranov nad Topľov   Ing. Igor Čepko
11/2013 Nákup krytiny strechy - Kosno 23.5.2013 MBS STRECHY, Rimavská Sobota   Ing. Igor Čepko
10/2013 Nákup detských paplónov a detských vankúšov 21.5.2013 HONOR s.r.o. Slovanská cesta 1341, Čadca   Ing. Igor Čepko
9/2013 Nákup požiarnej techniky 8.4.2013 FIRE SAFETY Word Centrum s.r.o., Lučenec     Ing.Igor Čepko
8/2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu časti ZŠ na Komunitné centrum 3.4.2013

Ing. Radoslava Slobodníková, 985 56 Gregorova Vieska 73

  Ing. Igor Čepko
7/2013 Nákup kníh pre Obecnú knižnicu 19.3.2013  Novohradská knižnica Lučenec   Ing. Igor Čepko
11327196 Unlimited hosting malinec.sk 12.3.2013  Websupport, s.r.o.  
5/2013 Objednávka dopravné zrkadlo 11.3.2013  ALL SIG s.r.o.   Ing. Igor Čepko
4/2013 Objednávka na kamcnivo 0-32 21.2.2013  Calmit spol. s r.o. Tisovec   Ing. Igor Čepko
3/2013  Objednávka pracovného náradia 5.2.2013   Dallas SK s.r.o.

  Ing. Igor Čepko

2/2013 Objednávka na dodávku smaltovanvch uličných tabúl'  8.1.2013  Pavol Krasňanský, SMALT K.A.M.

 Ing. Igor Čepko

1/2013 Objednávka na dodávku tabuliek orientačrých čísel  7.1.2013  Jozef Šmrhola - Olymp

  Ing. Igor Čepko