Zmluvy - rok 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 10 Január 2012 10:30

Zmluvy | Faktúry | Objednávky |

Zmluvy - rok 2012

Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Cena v Eur Dátum zverejnenia
- zmluvy stočné rok 2012 - - 31.12.2012
- AQUAVita PLUS, spol. s.r.o. DODATOK č. 2 k zmluve o POSKYTOVAN ĺ SLUŽIEB 600,00 31.12.2012
 269/§ 51/2012 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec DOHODA o zabezpečcní podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy - 21.12.2012 
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Kúpna zmluva 558,22 21.12.2012
- Základná škola Málinec Zmluva o poskytovaní stravy - 17.12.2012
246/2012-IZ-5.0/V Fond sociálneho rozvoja Zmluva  o spolupráci Národný projekt TSP - 26.11.2012
6571645213  KOOPERATIVA poisťovňa a.s.  Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 281,25 26.11.2012
č. 25/013/11 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere, Dodatok č . 1 55 000,00 16.11.2012
1305109212 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 143,00 09.11.2012
- Miloš Kančo Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - 08.11.2012
 P22202012080092 Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy  -  25.10.2012
4504031211 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Poistná zmluva "návrh" pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 281,25 25.10.2012
- Ján Urda Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní Pozemku - 11.10.2012
č . 201212008096 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. a s Dohoda o cene uzatvorená v zmysle zákona č . 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov - 10.10.2012
- lng. Hanzelová Valéria, Dodatok k Zmluve 200,00 20.09.2012
- Miloš Kančo Kúpna zmluva 251,37 07.09.2012
 0234029003 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 54,36 10.08.2012
0234029004 Kooperatíva, poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 100,80 10.08.2012
Dodatok č . 2 Mikroregión Hornohrad  lSC Málinec Dodatok č . 2 k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb 291,88 27.07.2012
- Ján Botto Dolná Mičiná 9, 97401 B. Bystrica  Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva  -  23.07.2012 
č. 420/2012/ODDRHA Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o poskytnufí finančnej dotácie 300,00 03.07.2012
- Domirex s.r.o. ZMLUVA O DIELO 5.440,09 03.07.2012
OPV/24/2011 Metodicko-pedagogické centrum, Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom - 19.06.2012
- lng. Hanzelová Valéria ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb 530,00 30.05.2012
 - Ma-NET Team s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov /formát - 29.05.2012
- MUDr. Jana Gasperová Dodatok č. 2 k zmluve o nájme 70,00 28.05.2012 
- Semerák Vladimír, Málinec 374 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 500,00 25.05.2012
- Kančo Michal, Málinec 193 Kúpno -predajná zmluva - Motor Ávia  1 250,00 23.05.2012
č .03-PT/2012 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnutel'ností - 16.05.2012
č .01-PT/2012 Katastrálny úrad v Banskej Bystrici Zmluva o poskytnutí údajov z katastra nehnutel'ností   - 24.04.2012
Zmluva o dielo  DALLAS SK s.r.o. Zmluva o dielo - stavebné práce projekt Sušiareň ovocia v obci 8 650,00 20.04.2012
Zmluva č. 1305103412 Komunálna poisťovňa a.s. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 204,75 20.04.2012
- Ulický Michal Kúpna zmluva 12,00 16.4.2012
Dodatok č.2 k zmluve č. 6803598218 Komunálna poisťovňa a.s. Dodatok č.2 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni a.s. Viena Insurance Group 3 204,89 04.04.2012
Zmluva č. 0100015161 Komunálna  poisťovňa a.s. Dohoda o ukončení poistenia dojednaného poistnou zmluvou č. 0100015161 - 04.04.2012
B -2011/2723-035991364 Ústav informácií a prognóz školstva Darovacia zmluva B-2011/2723-035991364 ( vo veci darovania výpočtovej techniky a vybavenia ZŠ ) 4 413,76 30.03.2012
- Novohradská knižnica Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižného fondu Obecnej knižnice 200,00 29.3.2012
Dodatok č. 2/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky Dodatok č. 2/2012 k Zmluve č. 1802/2011 o poskytnutí FP na realizáciu projektu Programu revitalizácie krajiny SR 20.000,00 29.03.2012
Dodatok č.1/2012 Vodales s.r.o. Dodatok č.1/2012 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 30.11.2011 16.364,00 23.03.2012
- Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR. 8.640,00  14.03.2012
Dodatky  Slovak Telekom a.s. Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb -  13.03.2012
Dodatok č. 1  MR Hornohrad  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb 292,83 09.03.2012
2/2012 CPK v Poltári Zmluva o dielo.  100,00 06.03.2012
1/2012 CPK v Poltári Zmluva o dielo 480,00 06.03.2012
Dodatok č. 1/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky Dodatok č. 1/2012
k Zmluve č. 1802/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov
na realizáciu prác druhého realizačného projektu
20.000,00 24.02.2012
č.CZ 14769/2011-330 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik NÁJOMNÁ ZMLUVA 220,80 09.02.2012
- Daniecl Šnúrik, Málinec 435 Kúpno-predajná zmluva 300,00 27.01.2012
 Dodatok č .1 TOPSET, lng. Ján Vlček, STUPAVA Dodatok k Zmluve o aktualizácii programov A/1389.0/03/2008 78,00 18.01.2012
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dohoda o zrušení prílohy č. 18 a uzatvorení novej prílohy č.18 obchodnej zmluvy č. 206201207 - 18.01.2012
 č. 22 3 1002 Union poisťovňa, a.s., POISTNÁ ZMLUVA - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 56,59 15.12.2011
 č .22-1 1991 Union poisťovňa, a.s., POISTNÁ ZMLUVA - Úrazové poistenie  - 12.12.2011
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dohoda o zrušení prílohy č. 19 obchodnej zmluvy č. 206201207 - 11.01.2012

 

 

 

 

 

 

  

Posledná úprava Streda, 21 Jún 2017 13:17