Zmes fotografií

Družstevníčky

Družstevníèky

Cyklistické preteky

Cyklistické preteky

Družstevníci pri kostole

Družstevníci pri kostole

Kosci

Kosci

Oslavy pri pamätníku

Oslavy pri pamätníku

Odstrel komína

Odstrel komína

Stará skláreň

Stará skláreò

Zemiaková brigáda

Zemiaková brigáda

Stavanie stohov

Stavanie stohov

Oslava po práci

Oslava po práci

Kaštieľ v hute, závod, ...

Kaštie¾ v hute, závod, ...

Žatva

Žatva

Družstevníčky

Družstevníèky

Dojičky

Dojièky

Pri žatve

Pri žatve

Na poli

Na poli

Po robote

Po robote

Cyklistické preteky

Cyklistické preteky

Na plaťáku

Na pla?áku

Gúgľavovci

Gúg¾avovci

Šnúrik (Vaniška)

23.jpg

Šnúrik (Vaniška)

Šnúrik (Vaniška)

Kupec (Háronka)

Kupec (Háronka)

Gúgľava (Huntrc)

Gúg¾ava (Huntrc)

Novodomský (Ïomrok)

Novodomský (Ïomrok)

Harfovci

Harfovci

Findrovci

Findrovci

Stretnutie na námestí

Stretnutie na námestí

Na starom hrisku

Na starom hrisku

Spartakiáda

Spartakiáda

Erben

Erben

Spartakiáda

Spartakiáda

Huta

Huta

Pohľad z kopca

Poh¾ad z kopca

Stavba družstevných bytoviek

Stavba družstevných bytoviek

Staré hrisko (Váhostav)

38.jpg

Pohľad zo stráne

Poh¾ad zo stráne

Školská ulica

Školská ulica

Školská ulica

Školská ulica

Detvan (Pauèo)

Detvan (Pauèo)

Sľub vernosti

S¾ub vernosti

Kosenie lúky

Kosenie lúky

Priadky

Priadky

Svadba

Svadba

Svadba

Svadba

Svadba

Svadba

Park pred školou

Park pred školou

Základná deväťročná škola

Základná devä?roèná škola

ZDŠ Málinec

ZDŠ Málinec

Ochotnícke divadlo

Ochotnícke divadlo

Ochotnícke divadlo

Ochotnícke divadlo

Ochotnícke divadlo

Ochotnícke divadlo

Na lúke

Na lúke

Sušenie sena

Sušenie sena

Furmanka

Furmanka

Skláreň

Skláreò

Kultúrny dom (Pašútovci)

Kultúrny dom (Pašútovci)

Máľinskje ďjevki

Má¾inskje ïjevki

Ľudový súbor

¼udový súbor

Pohľad na dedinu

Poh¾ad na dedinu

Spoveď

Spoveï

Spoveď

Spoveï

Spoveď

Spoveï

Materská škola Málinec

Materská škola Málinec

Škôlkári

Škôlkári

Učiteľský zbor (68-69)

Uèite¾ský zbor (68-69)

Osemročná stredná škola Málinec

Osemroèná stredná škola Málinec

ZDŠ Málinec (62-63)

ZDŠ Málinec (62-63)

Učiteľský zbor (66-67)

Uèite¾ský zbor (66-67)

Zabíjačka

Zabíjaèka

Zabíjačka

Zabíjaèka

Málinskí futbalisti

Málinskí futbalisti

Málinskí futbalisti

Málinskí futbalisti

Málinskí futbalisti

Málinskí futbalisti