Vítajte,
Môžete sa Prihlásiť alebo Registrovať.    Nepamätáte si heslo?

Príbehy
(1 videní) (1) hosť
DoleStránka: 12
Téma: Príbehy
#140
Re:Príbehy Pred 9 rok, 10 mesiaca Karma: 0
Oneho času,kod smo si aj na Máľinci pónema préhršťámi užívaľi výdobytke sociaľizmu a verejnó osvetľéňa väčinu času ňefungovalo,a kod,tak čez ďen,mojé sestre Žeľe sa po nocejch zakcelo bicigľovaťi.No abech bov presnej,ňi po nocejch,aľe tma už bola.Tode smo ešťe ňepoznaľi termíne
"adrenaľínovej šport",to prišlo pozďéše,to kod sa komuňisťi začaľi inak volaťi.Aľe aj v jé prípaďe to bolo veľač podobnó,ľebo podobne,ako osvetľéňa ňefungovalo v obci,tak isto ňešlo aňi na bicigľi.
Edná z prvech jázd skončela iba osmičkó,mérňe povédanó.Akurát
z hradské odbočela do Pupákové uľice a hňed poľa Miša Raďovca,tresk do odstavéneho a samozrejme aj ňeosvetľéneho traktora.Garambol si odňésov bicigeľ a prednó koľeso sa vejc ako osmičky,podobalo čínskymu písmenu.Aňi najväčší machri ako Jano Kuki a bratňík Paľo Minďička si
s koľeson ňevedeľi rade.Tak sa namontovalo druhó,abe Žeľinka bola mobilná.Ňeprešlo aňo pät dňí a už si to sestrička túruje ló uľícó,kod tu zrazu pľask do dákyho človeka.Človek na zemi,na ňon bycigeľ a na bicigľi Žela,a tót človek začňe kľejťi:"ten satan,te jídáš,ďábov a belzebúb,te kceš mňej zabiťi".Žela podľa hlasu spoznala báčiho Mázorove a hňed plačľiven hlason začla :"báči,jej son vás ňekcela zraziťi...veľmi sťe sa uďeriľi?..." A báči sa podvíhaju a prekvapeňe sa vykokcu:"A či si to te Žeľinka?...Ňič mi je ňi,ňeboj sa...choj spokojná domó!"
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
#141
KĽOCOKSTORY VOLUME 1 Pred 9 rok, 10 mesiaca Karma: 0
KĽOCOKSTORY VOLUME 1

Pred dakeľkyma roký boľi veľaďe Máľinčaňej hraťi fodbal,už sa ňepamätujen ďe a cestó domó sa furt daďe zastálo zajesťi si a vypiťi.Tode autóbus zastáv na Haľéri a šecej smo vošli nu a hňed bolo póno.Chlapi debatovaľi o fodbale,medzičason si objednávali trung aj dač na zeďéňa a do toho dúdala muzika.Ňikomu ňebolo dáko naponáhlo,ľen Janovi Cibuľove-Kľockovi sa zdalo,že si ho obsluha ňevšíma a už volá na čášňika:
-Hej!Hej,pod sen!Strmo!
-Prosím,čo si prajete?-pekňe po slovensky sa ho pejta čášňik.
-Doňes mi jesťi!-už mérňéšin hlason vraví Kľocok.
-A čo by to malo byť?
-Mäso s kronpľejmi!
Čášňik vypľašťí óči a vyňíďe z ňeho: -Čo prosím?
-Čó si hluchý?Mäso s kronpľejmi.-podrážďeňe zvrčí Kľocok.
-Aha,samozrejme...-slušnen tónon čášňik odpové a už zberá odíťi.
-A uharke ňezabudni k tomu.-doobjedná Kľocok a čášňik veľáky rozlaďéne už odchádza.
-Hej,aľebo račé dáky šalát!Máš?-zbľejkňe ešťe za ňin a čášňik potrasé gebuľó a zmizňe
v kuchyňi.
Aždá za pät minút ňesé Kľockovi pacok mäsa na dákon zafťe,aj kronpľe a šalát.
-Nech sa páči!Dobrú chuť!-a už sa čášňik zberá obsluhovaťi druhych aľe Kľocok ho hňed zahamuje: -a povdeci s malen pivon je ďe?
-Aľe to ste nehovorili!-bráňi sa čášňik.
-A to si čó za čášňika?!To ťi način šecko vraveťi?!To misíš veďeťi automaťicky!...A kľepáno ňinto?-prehrňá sa Kľocok vidľičkó v táňeri.
-Ujo,ale ja vám nič nerozumiem – bezradňe vraví čášňik.
-Dobre,zén aj toto aľe tú pijatiku strmo dotrep,ľebo son smädlej.

Kľocok pomále dojev a dopev a už očima hľejda čášňika.
-Hej!Sen pod!-zhväčav hňed ako sa in pohľade stretle.-Zaplaťin!
Čášňik už celej rád,že sa ho zbaví,príďe gu stolu,podá ceduľku a pové sumu.
-Keľko?!Te si drahý! – špekuluje Kľocok.
Čášňik začne vysvetľovaťi,čó keľko stojí,aľe Kľocok ho zahartuje:
-Nahaj tak!Počuj!Doňes mi ešťe povdeci,maló pivo a aj sebe,čó vypiješ!
-Ja,prosím,v službe nepijem!-slušňe čášnik odpovedá a čaká na peňaze.
-Na to sa ťi jej móžen vysraťi.Strmo si doňes,ľebo ťi ňezaplaťín!-vážňe sa zastrája Kľocok.
-Nech je po vašom!-odvrkňe čášňik a už zmizňe vo výčape.
Do minúte doňesé,aj sebe a už sa chystá štrgnúťi si s Kľockon.
-Počkaj,ukejž!-a už mu drejpe pohár z ruke a ovoňáva,či je ňi mesto páľena v pohári voda.
-Máš šťasťé!Nuž,potekajmo si!Jej son Jano a ťebej ako volaju?
-Ja som Béla,na zdravie!
-Na zdrávä!Aj me mámo edneho Bélu na Málinci,aľe tót je od ťebej starší.-vyťejhňe Kľocok puďilár zaplaťí.
Potrasé čášňikovi rukó a zberá sa vo.
-Príďi ma pozréťi na Máľinec,ožerémo sa!-volá ešťe Kľocok zo dvérí.

Čášňik si mocňe vydejchňe a volá na kolegu:-Poď do výčapu,osem rokov som nepil,ale dnes sa musím opiť.Chudera,moja žena!Slovníček

kľepáno – vyprážaný rezeň póno – plno,zaplnené
dúdala muzika – hrala hudba dač na zeďéňa – niečo na zjedenie
puďilár – peňaženka ceduľka - účtenka
zahartovaťi – zastaviť,zabrzdiť zaft - šťava
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
#142
KĽOCOKSTORY VOLUME 2 Pred 9 rok, 10 mesiaca Karma: 0
KĽOCOKSTORY – VOLUME 2

Toto bolo ešťe za komuňistó.Tech prvech,ňi za techto,čó sa trpó,a krčma bola ešťe štátna.
Raz dopoludňa,smo s braton Ďuron maľi robote tag akurát,ľiďej sa motaľi hor-ló,taký všedňí ďen.Pomále sa bľíželo edonác hoďín,kod tu starej Mišo Čepko celej zadechčáne vbehňe
do krčme a hväčí po nás:“-chlapa máťe v hajzľi!“Me po ňon kukámo,čó sa mu robí a ón ešťe hlasňéše: “-ňestojťe za tó púdľó,chlapa máťe v hajzľi!Jano Cibuľove sa predúpev čez ďeske a tan je v hovnách,poťe ho strmo ratovaťi!“
Vyšli smo čez sklad za krčmu gu ten drevänen hajzľon,aľe Kľocka už medziten Ďuro Vareko-ve s veľakyn vyťejhov.Tan čupev a ochkav,obmotáne hajzľoven papéron,me smo s Ďuron na sebej pozreľi a už smo tabežaľi do skladu a tan smo sa začaľi rehaťi ako načisto ňetrebí.Jej son také krče dostávav do bricha,že son sa začav bojaťi,že sa mi dač staňe.Ťeľko smo sa nena-
rehaľi ňigda pred ten a aňi od tode.
V ďeďine z toho bola udalos a inšon,ako o ton že Kľocok sa strepav do hajzľa sa aňi ňevrave- lo a v krčme dupľon.
Aždá prešla iba dobrá povhoďina po „udalosťi“ a Kľocok už zo dvérí smeruje rovno gu púdľi.
„-Strmo ednú borovičku,moló pivo,čárde a mašine“-pejto kľidňe,akobe sa dréľa ňič ňebolo stálo.
„-Ej,te si sa dáko strmo obrejďev“-vravin mu.
„-A čó sa mán sraťi,son sa vykúpav,prezľékov a son sa misev vráťiťi,ľebo son prišév o celé cigaretľe“.
„-Čó táreš?!Ved si odo mňej zo tri vydrankav“.-ňeverí mu Ďuro.
„-V trafiky son si bov kúpiťi“.- cigáňi Kľocok.
„-Nuž,aľe počuj!Mňe to ňejďe do bande,že si sa tak strmo otočev.“-vravin mu. “-Ved ednech ďesat minút ťi način táťi domó,druhych ďesat naspät,kyn sa ťi voda zohreje a pochybujen,že ťi horelo v mašiňe,ľebo si tu od božiho rana.A ešťe vravíš,že si sa kúpav.To dáko neseďí.“
„-Aj mňe sa viďí,že si té hygéňe veľmi ňeubľížev.“-pridá sa Ďuro.
„-Ve sa do toho hovno vyznáťe!“-začína sa zlosťiťi Kľocok.
„-Hlavňe,že sa te v hovnách vyznáš,te hovädo,te otrok!“- zjaví sa z veľakejt Mišo Krivej.
„-Už ľen te si tu chýbäv!“-zamrmľe Kľocok,dopije borovičku a už sa s práznen poháron na-ťahuje čez púdľu,abe mu dak naľev.
„-Čó si už te tan stvárav,kón ňetrebej?!Te si misev po tech ďeskách skákaťi,ľebo jej son tan též bov a ďeske bole v gľajchu.“- vaďí ho ďaľé Miši Krivej.
„-No,či son dobre počúv?Že si sa na staré koľená dav na potápačstvo!“-s krikon sa vaľí do krčme a direkt pultu ďalší Mišo,tótot raz Cveko.
Kľocok s roztrasénó rukó odpíja z páľena a aj nán sa ruke trasu,aľe od sméchu a to už vo dveroch stojí Kľockó brat Ďuro a hňed z príchodu opáči:
„-A či si aj koštovav z toho?...Že si sa tan ňeveďev zadusuťi,iba čó sa človek misí za hovädo hanbiťi!“- tvári sa pohoršeňe jeho brat aľe zaroven mu aj pejta povdeci s male pivon.
A takto Kľocok vydržav do záverečné,každej si z ňeho robev srandu a nakoňéc sa zrichtovav
pod óbraz boží.
Na druhý ďen bov v krčme medzi prvema a just son ve dveroch zazrev Nociarika,šéfa Reštavrácijí z Lučenca a aňi ňestačev dóťi k púdľi a už ho Kľocok haltovav a podrobne mu
povyprávav,čó sa mu čerá stálo.Nociarik to zväv so šeckó vážnosťó,spísaľi zápisňicu ,aj sa mu omlúvev a sľíbev odškodňéňa.
Do dvuch tejžňí Kľockovi prišlo ťisícšesto korún,ľen ňikomu ňešlo do hlave,čo natárav ,že mav obľečéno,ľebo tode za té peňaze sa dale kúpiťi sobášne hábe,aj s košeľó a aj obuj.Ešťe smo ho podpichovaľi,že máv žádaťi náhradu za nemajatkovú ujmu,že utrpela jeho spoločenská prestíž,aľe nás poslav do riťi.
Sámoprvo z tech peňazí vyplatev sekeru,zobrav ľitrovku becherovke a o tri dňi pev zas na sekeru.
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
horeStránka: 12