Vítajte,
Môžete sa Prihlásiť alebo Registrovať.    Nepamätáte si heslo?

Pľetke,taľafatke a aj hrozitánske oné v Máľinčine
(1 videní) (1) hosť
DoleStránka: 1
Téma: Pľetke,taľafatke a aj hrozitánske oné v Máľinčine
#127
Pľetke,taľafatke a aj hrozitánske oné v Máľinčine Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0
Báťa

Edon báťa šľi za rana lóka Čapášon,a jus,ako boľi zabráňi,že tádu taló,smeron na Peklo,sa in zazdalo,že z kosťela počuju dudaťi orgon.Sámo-prvo sa in zazadalo,že sa in marí,aľe kod postáľi,zamerkovaľi,tú muziku z kosťela zas začúvľi.Samí ňeveďeľi,čó trpó;či úťi,aľebo sa pakovaťi kaďe ľakše.Ved,kto be,tak zavčasu,rano dač zgíňav v kosťeľe,a ešťe abe aj muzika dudala.Už si aj začľi mesľiťi,či sa už načisti ňi ňetrebí aľebo,či sa dáky zbójňik po kosťeľe ňepometluje,aľe kod začúvľi veľej hlasí spévaťi,tak si povédaľi,že sa tan naľagišto pódu kuknúťi.Prídu,pootvorej dverce a viďej farára a póne kosťév ľiďí.Pozru ľepše,a skoro načisto zmeraveľi,ľebo v blahé pamäťi maľi,že tót farár mav už veľej času na pravďe božé beťi.Kuknu ľepše,aj po ľiďoch na chórach a razon viďej,že šaďe sa ľen ľiďej veľej času pomréťi.A poton zazru,ako farár na ňich ukejže prston a zavolá ich gu sebe.Báťa ešťe toho dňa boľi ňebohí.

=====
Ďalší báťa

Tótot báťa šév z veľakejt v noci čez Brezinu,a ako tak idu,prionďév sa in na nohavic prút z čerňíšťa,aľebo dáky podobnej element.Aľe báťa o tonto ňechyrovaľi,ľen dač za ňima šuchoce.Idu strmše,šuchoce to vejc, pomavše-mén.Zastanu-ťicho.Pohnu sa,zas šuchňe.Rozbehnu sa,šuchoce to náramňe.Báťovi aj šecke mileďíte na rozun prišle,Hospoďinovi sa po veľmi dovhe dobe do milosťi poručiľi,ľen ódvahu pozréťi sa nazad,aňi začerta.Báťa už špekulovaľi,čó to móže beťi,či Belzebúb,Satan aľebo dáka inakšej šelma zubatá a škvrňitánska.Šecke hréche za živót in po rozume poschoďele,kobe ňeboľi luterán,aj svätech be vzývaľi,aľe aňi za čerta sa obzréťi.Čo pohyb-to šuch,kyn stojej-ťicho,nakonéc vystrašéňi a už aj duchon pripráveňi odobraťi sa do lona Abrahámovho sa pozreľi za sebej,zveďeľi,čó sa stálo,aľe pozreľi do tme,viďeľi,že sa ňenačin pred dakyn hanbiťi,drmľi rukó a zahundraľi:či son aj jej kus koňa ňetrebeho.

=====
Ďalší báťa in action

Tótot báťa sa vybraľi peši do Zeľenova gu vlaku,ľebo tode ešte ňebov národ taký maznavej ako trpó a autóbusoch sa ňechyrovalo.Tak idu pomále,Fordulovo,Ozďínska križovatka,Bestrička,doťeperej sa do Rovňan a ich napadlo,žebe si na pípu zapáľiľi.Aľe väv veľký vétor,tak in furt mašina zdochla.Tak sa kriťiľi ako ringišpír a kod in už vétor ednú z poslednech mašín ňezadusev a pípa chyťela,poťejhľi si báťa z chuťi demu,vyfúkľi a vybraľi sa smeron,keren boľi otočéňi.Idu,idu,pomále aľe isťe,prídu do Máľinca a hňed sa in veľač ňezdalo:Toto sa dome známe,čó je aj tma.Či son jej,či son ňi jej!Aľe,ved počkaj,jej buďen veďeťi,či son to jej:kod príďen domó a naša sučka buďe do mňej brechaťi,tak son to ňi jej.Iďen,príďen domó a sučka mi hňed okolo nóhý.No,namojdušu,bohu prisahán,to son jej!!!Jej son sa vráťev!!!

=====
Trpó ňaňika...

Edné ňaňiky muža gu sebe povolav Hospoďín.Tag bov póhrab,šecko be bolo v gľajchu,ľen roďina to ňedomesľela a nahala po kare ňaňiku samú.Ňaňika ľežej,o kaďečon premejšľaju,kod tu začúvnu ďejáke zvuke z kuchyňe.Preľakľi sa ukrutánsky,ľebo veďeľi,že šecej tašľi het a a razon in po rozume kaďečó začlo schádzaťi aľe najvejc to,či sa starej ňevráťev a či jí ňeprišév strašiťi.Počúľi,ako poháre cingaju-stvora božej,čó sa ďeje?Aždá ľen ňi mój muž,ved smo ho dréľa a pekňe pochovaľi.A,ved mi bov dobrej,celej živót,tag be ma zač teraz takto strašev?Iďen jej tanu,ved pánbožťok pomóžu.Ňaňika vňídu do kuchyňe a viďej ako macúr,na stoľe koťí to,čo po ľiďoch ostálo.Sámoprvo be sa na macúra hňevaľi,aľe poton boľi raďi,že sa šľi pozréťi,ľebo be boľi ešťe vejc vystrašéňi a narobele be sa pľetke,že starej bov po póhrabe svojí ženu strašiťi.

=====
Cintorin

-Véš,ňedá mi mojej,abech ťi ňevadlovala,čó sa o ťebe a tvojon mužovi vraví:vraj ste sa v cinťeríňe pri ocovon hrobe bozkali.Aľe ňerob si ňič z toho.Jej son bola horšej-jej son sa prespala.A kod son s brichon choďela,tak mi tak vraveľi:kod ťa svrbäla,mala si si poškrabaťi-kod páľela,do vode skočiťi.

=====
ňémaťe štreku?!

Tak nán povédaľi:"ňémaťe štreku?!Tak,ňebuďe aňi fabrika!"
A me in:"tak nán dajťe aspon štreku!"
A oňi zas:"Ňinto fabrika,tak náč be ván bola štreka?!"

=====
Toto bolo už ťéž dávňéše.Tak to boli edoraz Máľinčaňej veľač robiľi
v Zeľenove na štáciji.Aždá címent,či čó,vykládaľi a edon z ňich prďav ako dereš.Akurát sa ľiďej začľi g motorky schoďiťi a ón ťi ľen v kuse srav.Ako lyjón.A tak ho druhí začaľi vaďiťi:"Či sa ňehanbíš takto pred ľidmi erďžaži?"A ón ťi takto pové:"Oňi tomu ňerozumeju,ved jej prďín po maďarsky".
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
horeStránka: 1