Vítajte,
Môžete sa Prihlásiť alebo Registrovať.    Nepamätáte si heslo?

Málinec na mape II. vojenského mapovania Uhorska
(1 videní) (1) hosť
DoleStránka: 1
Téma: Málinec na mape II. vojenského mapovania Uhorska
#96
Málinec na mape II. vojenského mapovania Uhorska Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0


Takže takto vyzerá obec Málinec na mapovom liste č. 34-41(34. stĺpec, 41. sekcia) druhého vojenského mapovania Uhorska, ktoré prebiehalo v rokoch 1819 až 1869. Tento mapový list je z roku 1847 a na prvý pohľad na ňom vidieť niekoľko zaujímavých historických súvislostí z vývoja osídlenia a urbanizmus Málinca. (Pre porovnanie súčasného stavu nájdite Málinec na mapy.atlas.sk/). Tie najzaujímavejšie skutočnosti som vyznačil niekoľkými značkami. Konkrétne sa jedná o pristor sklárne (červená šípka), poloha peklo (žltá hviezda), pravdepodobne škola (oranžová šípka), kostol (ružová šípka), zástavba pod skalou za mostom (zelená šípka), poloha dnešného kultúrneho domu (modrá šípka), poloha pri družstevnej kancelárii (belasá šípka), Pupákov mlyn (žltá šípka) a poloha so Salašom (červená hviezda).
Teraz k jednotlivým polohám.
To čo ma prvé zarazilo sú budovy zaznačené na mieste súčasnej huty. Je tam zreteľne viditeľný areál s veľkými objektmi v mieste nazvanom Pustatina. Maďarský názov (v zátvorkách s malým „h“ na začiatku) je ťažko čitateľný, ale mohlo by to byť niečo ako Szelma tercs, alebo Szalma tercs, čo je pravdepodobne skomolený Samoterč. Všade sa uvádza, že skláreň vznikla v roku 1852, no mapa na jej mieste zachycuje stavby, ktoré rozhodne nie sú poľnohospodárskou usadlosťou už v roku 1847.
Ďalšia zaujímavá vec je zástavba troch dlhých domov za Ipľom (zelená šípka), svojim charakterom nápadne pripomínajú robotnícke baraky, ktoré patrili ku sklárni (to sú tie dlhé domy stojace od požiarnej zbrojnice smerom ku sklárni). Ak sú to robotnícke, nieže to poukazuje na ich vek, ale podporuje to existenciu priemyselného podniku už v roku 1847. Problematické je, že vzhľadom na to, kde sa tieto domy skutočne nachádzajú, sú tie na mape posunuté dosť severne, zhruba do miest, kde sú dnes bytovkárske chlievy. Nezdá sa mi však pravdepodobné, že by tam v minulosti vôbec nejaké domy stáli, je však pravda, že pred utvorením kameňolomu a reguláciou Ipľa to tam mohlo vyzerať dosť odlišne od dnešného stavu.
Veľmi zaujímavá stavba je v strede hlavnej zástavby obce (oranžová šípka). Som presvedčený, že sa jedná o budovu školy a určite je to stále tá istá budova, ktorá tam stojí aj dnes (bývalá mäsiareň). Málinec mal svoju prvú školu pravdepodobne už v druhej polovici 17. storočia (čím netvrdím, že súčasná budova je tiež z toho obdobia). Je charakteristické, že také stavby ako obecná zvonica a škola stávali pri sebe, alebo boli dokonca spojené. Zvonička pochádza z najväčšou pravdepodobnosťou z roku 1673 a predpokladám, že v jej blízkosti stála aj škola.
Potom je tu už len niekoľko drobností, ktoré na tejto mape výraznejšie zaujmú.
Kostol (ružová šípka) je ešte relatívne osamotený, celá zástavba medzi ním a hlavnou cestou ešte nevznikla. Severne od neho je zreteľná rozmernejšia budova fary.
V mieste dnešného kulturáku (modrá šípka) je zaznačený väčší objekt s pôdorysom obráteného „L“. Jedná sa o Pasuthovskú kúriu, ktorá za socializmu dlho slúžila ako kultúrny dom.
Žltá hviezda označuje polohu Na Pekle, kde boli mokré lúky a močariny. Dôvod je viditeľný na mape, keďže cez toto miesto pretekalo jedno rameno Ipľa.
Belasá šípka ukazuje na miesto, kde je vyznačený nejaký areál, je zaujímavé, že tu sa neskôr nachádzala tzv. Bykovňa s maštaľou pre obecné býky, domom pre obecných sluhov a kováčskou šmikňou (ktorá je už bohužiaľ nenávratne zrovnaná so zemou*)
Žltá šípka ukazuje na Pupákov mlyn, kde sú dnes bytovky. Je zjavné, že pôvodne stál dosť mimo dediny a tá sa tým smerom musela ešte dlho rozširovať.
A napokon, červená hviezda je na mieste, kde zatiaľ nič nie je, a kde neskôr vyrástol Kuchynkovský majer, neskorší Salaš.


* K tej kováčni. Je škoda, že padla, pretože pri obecných múzejných iniciatívach sa dala veľmi dobre využiť. Len to asi nikomu nenapadlo. Hmmmm
Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
#97
Re:Málinec na mape II. vojenského mapovania Uhorska Pred 9 rok, 11 mesiaca Karma: 0
Tak sem teda pripájam výrez z mapového listu z I. vojenského mapovania Uhorska, asi zo 70-tych rokov 18. storočia. Je oveľa jednoduchšie, ako II. mapovanie. Obec ešte nemá kostol a zástavba sa tiahne len pozdĺž potočka. Je však zaujímavé, že mlyny sú tam dva, pričom podľa mňa ten severnejší je Pupákov.

Administrator
Administrátor
Príspevky: 154
Užívatelia "offline" Zobraziť profil Užívateľov
Administrátor zakázal verejnosti možnosť písania príspevkov.
 
horeStránka: 1