Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Málinec PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 04 Máj 2018 09:27

 

 

 

 

 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Málinec – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Málinec predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

 

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

·       lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku

·       lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast v rozsahu ekvivalentu plného prípadne polovičného pracovného úväzku

·       lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo v rozsahu minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

Ďalej uvažujeme v prípade záujmu aj s vytvorením priestorov pre:

·       lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku 

·       lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára

·       iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ )

·       sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v období 06/2019 – 12/2020 s následným predpokladaným spustením prevádzky CIZS k 01/2021.

Spádová oblasť pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami: Málinec, Cinobaňa, Ozdín.

Podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú stanovené v zmysle výzvy na predkladanie projektových zámerov. Výzva spolu s prílohami je dostupná na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

V prípade Vášho záujmu o pôsobenie v priestoroch budúceho CIZS, kontaktujte Ing. Igora Čepka, tel. 047/4291121., email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte najneskôr do 18.5.2018, resp. čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru zadefinovať  a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.

Plánovaný termín predloženia projektového zámeru je do 8.6. 2018 v zmysle aktuálne platnej vyhlásenej výzvy na projektové zámery.

 

Posledná úprava Piatok, 04 Máj 2018 09:43