Súhrnné správy VO 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 09 Júl 2018 12:35
Súhrnná správa IV. štvrťrok 2018
Hodnota zákazky v Eur s DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
       
       
       
       
       

 

Súhrnná správa III. štvrťrok 2018
Hodnota zákazky v Eur s DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
       
       
       
       

 

Súhrnná správa II. štvrťrok 2018
Hodnota zákazky v Eur s DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
5280,00

25.05.2018

Dokončenierekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK v obci Málinec

KOLEK s.r.o. Lučenec

34 225,19 09.05.2018

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Málinec

CONSTRUCT s.ro.
 
       
       

 

Súhrnná správa I. štvrťrok 2018
Hodnota zákazky v Eur s DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
       
       
     
Posledná úprava Streda, 01 August 2018 14:08