Súhrnné správy VO 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Súhrnná správa IV. štvrťrok 2017
Hodnota zákazky v Eur bez DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
       
       
       
       
       

 

Súhrnná správa III. štvrťrok 2017
Hodnota zákazky v Eur bez DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
21 630,00 20.9.2017 Rekonštrukcia ulíc Vrecová a Urbárska v obci Málinec KOLEK s.r.o. Lučenec
       
       
       

 

Súhrnná správa II. štvrťrok 2017
Hodnota zákazky v Eur s DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
7764,00 18.4.2017 Rozšírenie kamerového systému -časť Huta Ma- NET Team s.r.o. Poltár
1517,75 5.5.2017 Dodanie rastlinstva k projektu POD 2017 FLOREA Desing Ing. Jana Straková
1391,001 16.5.2017 Drevený mobiliár k projektu POD 2017 RAJ DREVA s.r.o. Lučenec
       
       

 

Súhrnná správa I. štvrťrok 2017
Hodnota zákazky v Eur bez DPH
Dátum zverejnenia výzvy Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
9030,00 27.3.2017 Rekonštrukcia zdravotnej ulice Kolek s.r.o. Lučenec
6210,00 27.3.2017 Rekonštrukcia miestnej komunikácie v MRK Kolek s.r.o. Lučenec