Súhrnné správy VO 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € bez DPH

Súhrnná správa IV. štvrťrok 2013
Hodnota zákazky
Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
     
     
     
     
     

 

Súhrnná správa III. štvrťrok 2013
Hodnota zákazky
Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
2904,096 eur,- uskutočnenie stavebných prác Ma-NET Team s.r.o.,Sklárska 506/24,987 01 Poltár
7200,00 eur,- oprava miestnej komunikácie v obci Málinec-Potočná ulica Lesovia HB s.r.o. Zvolen
     
     
     

 

Súhrnná správa II. štvrťrok 2013
Hodnota zákazky
Predmet zákazky
Úspešný uchádzač
     
     
     
     
     

 

Súhrnná správa I. štvrťrok 2013
Hodnota zákazky
Predmet zákazky
Úspešný uchádzač