Aktuálne obstarávania PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Informácia o aktuálnom zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

P.č.

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Predpokladaná cena zákazky  (v Eur)

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

1. 20.9.2017 Rekonštrukcia ulíc Vrecová a Urbárska v obci Málinec 21 666,00 eur bez DPH 2.10.2017