Aktuálne obstarávania 2019 PDF Tlačiť E-mail

 

Informácia o aktuálnom zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

 

P.č.

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

Predpokladaná cena zákazky  (v Eur)

Lehota na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk 

1. 5.4.2019 Oprava sociálneho bytového domu - výmena okien 5072,00 25.4.2019 do 9:00 hod súbor na stiahnutie