Objednávky - rok 2014

Objednávky rok 2014

         

Číslo objednávky

Popis objednaného plnenia

Dátum vyhotovenia

Identifikačné údaje dodávateľa

Údaje o fyz. osobe, ktorá objednávku podpísala

27/2014 športové vybavenie
22.12.2014 DEMI šport s.r.o.,Juraja Slottu 47,917 01 Trnava Ing.Igor Čepko
26/2014 dodávka kameniva 0-32
15.12.2014 Calmit,s.r.o. Tisovec Ing.Igor Čepko
25/2014 vysprávky miestnych komunikácií
30.10.2014 Kolek,s.r.o.,Mikušovská cesta 5319,Lučenec Ing.Igor Čepko
24/2014 vypracovanie znaleckého posudku
21.10.2014 Ing.Božena Hadad,987 01 Poltár Ing.Igor Čepko
23/2014 preprava asfaltovej drte
14.10.2014 Banskobystrická RSC,a.s.,Vajanského ul.857,984 0 1 Lučenec Ing.Igor Čepko
22/2014 prečistenie kanalizácie Družstevná 515/21
2.10.2014 SPOOL,s.r.o.Masarykova 7,984 01 Lučenec Ing.Igor Čepko
21/2014 tabuľky
6.8.2014 Vydavateľstvo,Nová Práca s.r.o.,Barónka 12,831 06 Bratislava Ing.Igor Čepko
20/2014 vypracovanie stanoviska
5.8.2014 Štátna ochrana prírody,Správa CHKO Cerová Vrchovina,979 01 Rimavská Sobota Ing.Igor Čepko
19/2014 vystúpenie FS-JÁNOŠÍK a ĽH ĎATELINKA
23.7.2014 Folklórne združenie Jánošík,Kvetná 3,986 01 Fiľakovo Ing.Igor Čepko
18/2014 ukážky lukostreleckého klubu
23.7.2014 Lukostrelecký klub,Nám.mieru 656/5,985 52 Divín Ing.Igor Čepko
17/2014 zábavné atrakcie pre deti
23.7.2014 František Madle,ul.Švermova 360/77,460 10 Liberec Ing.Igor Čepko
16/2014 hudobná produkcia "EMINENT"
23.7.2014 Viera Puterová ,Flora Bučany 313,919 28 Bučany Ing.Igor Čepko
15/2014 objednávka na univerzálny nakladač
4.7.2014 Hydrex,s.r.o. Partizánska ulica 1877,962 05 Hriňová Ing.Igor Čepko
14/2014 objednávka na dodávku traktora,prívesu,nakladača,mulčovača
4.7.2014 P&L SLOVAKIA,spol. s.r.o. Partizánska 401,916 24 Horná Streda Ing.Igor Čepko
13/2014 objednávka na kompostéry
4.7.2014 Ekoprogres-výrobné družstvo,Zamarovská 260,911 05 Zamarovce Ing.Igor Čepko
12/2014 tlač obecných novín
3.7.2014 EX-MUSIC s.r.o. Rúbanisko II/30 984 03 Lučenec  Ing.Igor Čepko
11/2014 audit účtovnej závierky
16.6.2014 Ing.Hanzelová Valéria Ing.Igor Čepko
10/2014 verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác
14.5.2014 Ing.Žilková,ul.J.Kráľa 682/13,Divín Ing.Igor Čepko
9/2014 nákup kníh
13.5.2014 Novohradská knižnica,J.Kármana,984 01 Lučenec  Ing.Igor Čepko
8/2014 orientačná tabuľa
5.5.2014 CREATIVE,Vajanského 75,Lučenec  Ing.Igor Čepko
7/2014 sklo autobusová zástavka
28.4.2014 Mmcité 2,s.r.o.,Brnianska 2, 911 05 Trenčín  Ing.Igor Čepko
6/2014 nákup kníh pre obecnú knižnicu
1.4.2014 Novohradská knižnica J.Kármana 2,984 01 Lučenec  Ing.Igor Čepko
5/2014 servisná prehliadka IVECO
24.3.2014 AUTOIMPEX s.r.o.,Vlčie Hrdlo 68,821 07 Bratislava  Ing.Igor Čepko
4/2014 120L plastový kontajner(kuka)
11.3.2014 FEREX,s.r.o. Vodná 23,949 01 Nitra  Ing.Igor Čepko
3/2014 Prečistenie kanalizácie na športovom areále
10.3.2014 SPOOL,s.r.o. Masarykova 7,984 01 Lučenec  Ing.Igor Čepko
2/2014 Programové vybavenie o doplnenie evidencie obyvateľstva
12.2.2014 REMEK s.r.o. Nálepkova 2,949 01 Nitra  Ing.Igor Čepko
1/2014 Reflexný zaklápací pásik bez potlače
14.1.2014 LIM PO s.r.o. , Jesennova 080 05 Prešov Ing. Igor Čepko