Archív Tlačiť

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2018

Zmluvy / Faktúry / Objednávky

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2017

Zmluvy / Faktúry / Objednávky

 

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2016

Zmluvy / Faktúry/ Objednávky

 

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2015

Zmluvy / Faktúry / Objednávky

 

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2014

Zmluvy / Faktúry / Objednávky

 

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2013

Zmluvy / Faktúry / Objednávky /

Originály zmlúv, faktúr, objednávok sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Málinci

 

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2012

Zmluvy  / Faktúry  / Objednávky /

Originály zmlúv, faktúr, objednávok sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Málinci

 

Archív zmlúv, faktúr a objednávok za rok 2011

Zmluvy / Faktúry  / Objednávky /

Originály zmlúv, faktúr, objednávok sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Málinci