Zmluvy 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 09 Január 2020 14:53

ZMLUVY 2020

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb - NASSES, Bratislava 28.1.2020
- Dodatok č.3-stravovacie služby - MF Catering s.r.o. Lučenec 28.1.2020
- Dotácia na činnosť na rok 2020 400,00 Klub dôchodcov Málinec 20.1.2020
- Dotácia na činnosť na rok 2020 800,00 ZOSZPB Málinec 20.1.2020
- Dotácia na činnosť na rok 2020 20.000,00 Telovýchovná jednota JEDNOTA 20.1.2020
- Dotácia na činnosť na rok 2020 8000,00 Dobrovoľný hasičský zbor  20.1.2020
- Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o dielo č. 11/2008 - Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 10.1.2020
- Zmluva o spolupráci - Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni - Implementačná agentúra MPSVR SR 10.1.2020
Posledná úprava Utorok, 28 Január 2020 15:15