Zmluvy 2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

ZMLUVY 2019

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- Zmluva o združenej dodávke elektriny - Stredoslovenská energetika, a.s. , Žilina 8.11.2019
- Vecné bremeno-kanalizačné potrubie DN 300 stavba verej.kanalizácie v Málinci - Schlenc Erik, Ing.Faťara Pavel, Mgr.Urda Ivan, Rovňan Vladimír a manž., Sekáč Juraj a manž., Vilhan Ján, Tokár Michal 31.10.2019
19/29/52A/246 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - ÚPSVR, Lučenec 30.10.2019
19/29/50J/57 Dohoda o poskytnutí príspevku na - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných  aktívnych opatrení na trhu práce - 4 11 270,88 ÚPSVR, Lučenec 30.10.2019
1/2019 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy BD 510/145 19 690,04 PZW, s.r.o., Lučenec 25.10.2019
- Zmluva o dielo  - Rekonštrukcia chodníka úsek A  28 959,36 JTM - STAV s.r.o.  22.10.2019
19/29/52A/200 Dohoda o aktivačnej činnosti - UPSVaR Lučenec  17.10.2019
- Návrh zmluvy pre poistenie zodpovednosti FO a PO  78,37 Komunálna poisťovňa 15.10.2019
- Zmluva  o dodávke plynu - Požiarna zbrojnica -  SPP a.s. Bratislava 15.10.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie 256,28 Občianske združenie Málinec 07.10.2019
- Rekonštrukcia kultúrneho domu 104.264,52  MILIX, s.r.o. 02.10.2019
- Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. dotácie  - zníženie sumy o 1500,00 Eur - Dobrovoľný hasičský zbor 30.09.2019
740/2019 Regionálny príspevok - rekonštrukcia ČOV 30.000,00 Eur Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 23.9.2019
19-512-04249 Zmluva - Knižnica 2.900,00 Eur Fond na podporu umenia 16.09.2019
19-432-04603 Zmluva - DFS - Málinčok v nových krojových kostýmoch 2.000,00 Eur Fond na podporu umenia 11.9.2019
06/2019 Zmluva o dielo č. 06/2019 na realizáciu diela Rekonštrukcia ČOV Málinec 208 582,80 Eur STAVMONT SK, s.r.o. 9.9.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu 2019 3.000 Eur Úrad vlády SR 9.9.2019
- Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Komunálna poisťovňa, a.s. 9.9.2019
219018477 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 4.9.2019
2030228394 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieib-balík služieb - Slovak Telekom, a.s. 3.9.2019
2029370085 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb - Slovak Telekom, a.s. 3.9.2019
2030218125 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb - Slovak Telekom, a.s. 3.9.2019
- Kúpno-predajná zmluva štiepkovač 5.500,00 Mikroregión Hornohrad 02.09.2019
- Kúpno-predajná zmluva posypovač 1.000,00 Mikroregión Hornohrad 02.09.2019
N20160202001 Dodatok k Zmluve TSP I č.2 - IA MPSVR SR, Bratislava 2.9.2019
- Zmluva  o dielo - rekonštriukcia Mlynská ulica 11 344,46 KOLEK s.r.o., Lučenec 23.8.2019
- Zmluva o dielo - rekonštrukcia knižnica a KD 16 747,71 JTM - STAV s.r.o. Málinec 15.8.2019
19/29/052/175 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o posk. prísp. na aktivačnú činnosť formou MOS obci - UPSVR, Lučenec 13.08.2019
N20160302007D05 Dodatok k zmluve o spolupráci - IA MPSVR SR 1.8.2019
19/29/054/148 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov - Cesta na trh práce 2 8947,05 UPSVR, Lučenec 30.7.2019
- Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok 315,00 Ľ. Chromeková, Málinec 24.7.2019
- Zmluva o dielo- Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 32 495,77 JTM- STAV s.r.o. Málinec 17.7.2019
1149/2009/ODDRF Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt -Šanca pre  deti zo soc.znevýhodneného prostredia 2000,00 Banskobystrický samosprávny kraj 17.7.2019
- Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefon MOPS - O2 Slovakia s.r.o. Bratislava 1.7.2019
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 3,25 František Nociar, Sklárska 378/8, Málinec 1.7.2019
19/29/50j/38 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestanosti 5052,51 UPSVR Lučenec 1.7.2019
19/29/054/38 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania prac. miest 8066,31 UPSVR Lučenec 1.7.2019
- Zmluva o spolupráci 300,00 Komunálna poiťovňa a.s. Bratisalva 18.6.2019
- Zmluva o humanitárnej zbierke - HUMANA People to People Slovakia o.z. , Bratislava 19.6.2019
- Kúpna zmluva - drevo 400,00 A. Lepeška, Ružomberok 12.06.2019
- Darovacia zmluva - oprava športového ihriska 1000,00 Nadácia Veolia Slovensko, Bratislava 07.06.2019
N20160202001D01 Dodatok k zmluve o spolupráci-TSP - IA MPSVaR SR, Bratislava 30.5.2019
N20160302007D04 Dodatok k zmluve o spolupráci -KC - IA MPSVaR SR, Bratislava 30.05.2019
ZM_SEP-IMRK3-2019-002371 Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS 41 415,14 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 24.5.2019
- Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  1680,00 A.K.I. AUDIT s.r.o.,  Lučenec 17.5.2019
345/2019/ODDF Zmluva o poskytnutí dotácie 1100,00 Banskobystrický samosprávny kraj 17.5.2019
- Zmluva o dielo - okná 6340,00 Realtherm Slovakia plus s.r.o. Lučenec 16.5.2019
39 741 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 9.5.2019
- Zmluva o pripojení do distribučnej siete - Dobrý Potok - SSD a.s. Žilina 9.5.2019
- Zmluva o združenej dodávke elektriky - MŠ - SSE a.s. Žilina 9.5.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie  na záujmovú činnosť detí 60,00 Mesto Poltár 6.5.2019
- Zmluva o združenej dodávke elektriny  - SSE a.s., Žilina  6.5.2019
- Dodatok č. 1 k zmluveo o archivárskych  95,00 Anna Čížová, Hliník nad Hronom 30.4.2019
- Zmluva o podaní umeleckého výkonu - stavanie mája  100,00 Miroslava Balogová, Málinec 30.4.2019
- Kúpna zmluva - nehnuteľnosť/zahrada 88,65 P. Kret a M. Šmejkal, Málinec 29.4.2019
19/29/060/24 Dohoda o poskytnutí príspevkov na prevádzku chráneného pracoviska 1662,94 UPSVR, Lučenec 23.4.2019
- Kúpno-predajná zmluva na hnuteľné veci 2170,38 Kalypso n.o., Košice 5.4.2019
Zmluva o poskytnutí archivačných služieb 1225,00 Anna Čížová, Hlinník nad Hronom 1.4.2019
19/29/054/46 Dohoda o zabezpečení zapracovania UoZ v rámci NP Reštart - UPSVR, Lučenec 1.4.2019
5190046709 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 13,28 Komunálna poisťovňa, Bratislava 1.3.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí 780,00 FO -TJ Málinec, zast. P. Melichom 12.3.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť  2670,00 Základná škola , zast. K. Čonkom 12.3.2019
19/29/52A/26 Dohoda - dobrovoľnícka služba - UPSVR, Lučenec 5.3.2019
077685 Dodatok  k zmluve o poskytovaní verejných služieb 85,50 Orange Slovensko a.s. 1.3.2019
- Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie USVRK - Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 1.3.2019
- Kúpna zmluva - dom smútku 210,00 Jarmila Schlosárová, Betliar 25.2.2019
5190046702 Urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 29,25 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 18.2.2019
- Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy 240,00 Media informačná inštitúcia s.r.o., Bratislava 11.2.2019
19/29/50J/3 Dohoda o pokyt. príspevku na rozvoj miestnej zamestnanosti 10 105,02 UPSVR Lučenec 11.2.2019
- Zmluva o účinkovaní - divadelné predstavenie Zurabája 110,00 OZ Timrava, Lučenec 4.2.2019
- Povinná kontrola multifunkčného ihriska  184,00 EKOTEC s.r.o. Bratislava 4.2.2019
443 9003033 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu 150,87 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31.1.2019
19/29/052/1 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších ob. služ. 4163,40 UPSVR Lučenec 31.1.2019
- Dodatok č.2 k zmluve o ochrane pred požiarmi a BOZP z dňa 26.3.2018 26,00 / mesiac Ján Kulich - TPO,  Poltár 25.1.2019
18/29/52A/183 Dodatok č.1 k zmluve č.18/29/52A/183 z dňa 24.8.2018 - UPSVR Lučenec 25.1.2019
- Kúpna zmluv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 1160,28 Ing. Janette Imreová 25.1.2019
- Zmluva o reklame 240,00 Profesionalnyregister s.r.o. Bratislava 24.1.2019
- Dohoda o doplnení knižného fondu 300,00 Novohradská knižnica, Lučenec 17.1.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 800,00 ZO SZPB, zast. Mgr. J. Tokár 16.1.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 8000,00 Dobrovoľný hasičský zbor, zast. Mgr.H. Zákopčanová 16.1.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 20 000,00 Telovýchovná jednota Málinec, zast. P. Melich 16.1.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 300,00 Klub dôchodcov, zast. Z. Fodorová 16.1.2019
- Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok - orná pôda 1300,92 Jozef Semerák, Málinec 16.1.2019
- Školenie a preskúšanie zváračov 60,00 Ing. Ján Bakič, Lučenec 10.1.2019
- Kúpna zmluva - návleky na stoličky 230,44 Monika Jenčová,Rabča 10.1.2019
- Zmluva o poskytnutí dotácie pre riešenie soc. a kult. potireb a riešenie nepriaz. sit. rómskej komunity - oprava soc. byt. domu 6000,00 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 4.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Piatok, 08 November 2019 11:51