Výsledky volieb - PREZIDENTA SR PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 19 Marec 2019 15:38

 

Zápisnica o  priebehu a  výsledku hlasovania vo volebných okrskoch v obci Málinec dňa 30.3.2019 /II. kolo/

 Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov  - 1149

 Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky  -    396

 Počet odovzdaných obálok  -  396
 
 Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov  - 388
 
 Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov:
 
Zuzana Čaputová, Mgr.                       161
 
Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.             227
 
Účasť 33 %
 
 
 
Zápisnica o  priebehu a  výsledku hlasovania vo volebných okrskoch v obci Málinec z dňa 16.3.2019       
/ I. kolo/
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov        1143
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky                                       471
Počet odovzdaných obálok                                                                                  471
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov                       465
 
 
Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov: 
1. Béla BUGÁR, Ing.                                                                       8
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.                                                        118
3. Martin DAŇO                                                                                1
4. Štefan HARABIN, JUDr.                                                             67
5. Eduard CHMELÁR, doc.Mgr.,PhD                                             13
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.                                                       84
7. Milan KRAJNIAK, Bc.                                                                 20 
8. József Menyhárt, PaedDr.,PhD.                                                   -
9. František MIKLOŠKO, RNDr.                                                       3
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing.                                                           1
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.                                             141
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r.                                                            6
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.                                             1
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.                                                 1 
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.                                                        1
 
 
Účasť  41%
Posledná úprava Pondelok, 15 Apríl 2019 10:34