Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 04 Máj 2018 11:41

Starosta obce Málinec Ing. Igor Čepko Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2018 / pondelok / o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

 

 
 
1. Zahájenie 
2. Voľba návrhovej komisie 
3. Prejednanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska
4. Návrh uznesenia  
5. Záver
Posledná úprava Štvrtok, 17 Máj 2018 14:13