Verejná vyhláška PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 20 Jún 2017 12:55

Obec Málinec, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov vydáva "Stavebné povolenie" žiadateľovi: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina : Verejná vyhláška