Výzvy pre malých a stredných podnikateľov s nárokom na zvýšenú intenzitu pomoci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 01 Február 2017 09:46

Dovoľte aby sme Vás informovali o dvoch zverejnených výzvach pre malých a stredných podnikateľov pod gesciou Ministerstva hospodárstva SR a dať Vám do povedomia, že práve podnikatelia v našej  obci spadajú pod región, ktorý má nárok na zvýšenú intenzitu pomoci. 

Ide o Operačný program  výskum a inovácie. V infolistoch sú uvedené najdôležitejšie informácie o jednotlivých výzvach.

 

Info list 3.1.1.-03 nové podniky je určený pre podniky, ktoré sú založené pred menej ako 36 mesiacmi.

Info list 3.3.1.-04 existujúce podniky je určený pre podniky, ktoré sú staršie ako 36 mesiacov.

 

V info listoch sú ďalej uvedené explicitne SK NACE (štatistické kódy ekonomickej činnosti), ktoré sú výzvou podporované.  V prílohe „štatistická klasifikácia ekonomických činností“ je to podrobne.

 

 

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

·         mimo územia Bratislavského kraja

 

Termín odovzdania projektu je:

·         15.02.2017 – uzávierka 1. hodnotiaceho kola

·         28.04.2017 - uzávierka 2. hodnotiaceho kola

 

Intenzita pomoci:

·         základná 50%, 60% (nové podniky)

·         zvýšená 65%, príp. 75% (nové podniky)

 

Oprávnené aktivity projektu

·         uvedenie nového alebo inovovaného produktu/služby na trh (prvé sprístupnenie produktu/služby na trhu, t.j. prvá dodávka produktu určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie)

·         alebo realizácia inovácie produkčného procesu

 

Oprávnené výdavky:

·         nákup zariadení/vybavení/technológie

·         marketingové výdavky

·         školenia

·         mzdy (len pre nové podniky)

 

S prípravou a implementáciou projektou Vám pomôže GP Consulting s.r.o. Banská Bystrica. Cenovú ponuku za ich služby Vám zašlú na požiadanie! Referencie spoločnosti GPN Consulting s.r.o. 

 

Kontakt:

GP Consulting, s.r.o. 

Posledná úprava Streda, 01 Február 2017 10:10