Úradné hodiny - Živnostenský úrad Poltár

 

OKRESNÝ ÚRAD LUČENEC

pracovisko Poltár odbor živnostenského podnikania
č. dverí 257

Úradné hodiny

Pondelok, utorok: od 8.00 hod. - do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 hod. - do 17. 00 hod.
Štvrtok: od 8.00 hod. - do 09.00 hod.
od 09.00 hod. OU Lučenec
Piatok: od 8.00 hod. - do 14. 00 hod.

O Z N Á M E N I E

od 01.09.2014 je zriadené v Poltári v budove pošty, pracovisko odboru živnostenského podnikania