Kamerový systém v obci Málinec

 

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

 

 


 

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko - Huta, Zberné miesto odpadu - Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.


Monitorované ďalej sú :
Námestie SNP, Hlavná ulica, Zvonička, Zdravotné stredisko, Pošta, Zberný dvor pri ČOV, Areál Integrovaného sociálneho centra a Komunitného centra, Zadný vchod spoločenského domu, Štadión. Spolu 9 - kamier.

Monitorovaný priestor je označený! 

Veríme, že kamerový systém prispeje k bezpečnosti obce a prevencii protispoločenskej činnosti!

V prípade ak sa stane priestupková alebo trestná činnosť, vandalizmus, poškodzovanie majetku a pod.,  môžete sa obrátiť na OÚ Málinec, ktorý monitorovaný stav vyhodnotí v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní.