Úradná tabuľa
Tlačiť
Napísal Administrator   

OZNAMY: 

Rozhodnutie Okresného úradu B. Bystrica - referát lesného hospodárstva OU-BB-OOP4-2019/024702-004

Opakovaná dražba rodinného domu v Málinci

Opakovaná dražba dvoch rodinných domov v Málinci

Predloženie odvolania na Okresný úrad B. Bystrica  OU-LC-PLO-2019/004956-3 

Dražba ornej pôdy v Málinci

Odvolanie proti rozhodnutiu Okr. úradu Lučenec - OU-LC-PLO-2019/004956-1 ( poľovnícky revír)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Málinci

Štandardy kvality voda - odpadová - URSO

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - 2018

Infromácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec