Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Oznam:

Detská lekárka MUDr. Gasperová nebude v dňoch 22.mája , 24.mája  a 25. mája 2018 nebude ordinovať! Zastupovanie je zabezpečené u MUDr. Beľovej od 7:00 hod do 12:00 hod. 

 
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Málinci

Starosta obce Málinec Ing. Igor Čepko Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 21.5.2018 / pondelok / o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

Čítať celý článok...
 
Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Málinec

 

 

 

 

 

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Málinec – Oznámenie ponuky partnerstva pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Málinec predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

Čítať celý článok...
 
Oznam: Výberové konanie na pozíciu manažéra združenia obcí
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície manažéra združenia obcí.
INFORMÁCIA O PRACOVNOM MIESTE:
 
Miesto práce:
prevádzka Breznička
 
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok
Čítať celý článok...
 
TIP na podujatie!

Obec Málinec Vás pozýva na podujatie

STAVANIE MÁJA

dňa 30. apríla 2018 / pondelok/ o 18:00hod. na námestie obce.

Program: viazanie stúh na vrchovec mája, stavanie mája, vystúpenie DFS- Málinčok a heligonkár P. Mužík, tanečná zábava približne do 22:00 hod so skupinou DIAMONT /J. Kminiak/

 


Srdečne Vás pozývame na oslavy 

DŇA MATIEK

v spoločenskom dome dňa 11. mája 2018 /piatok/ o 17:00hod.

Program: vystúpenie detí z MŠ a ZŠ, približne o 17:30 hod veselohra divadelného ochotníckeho súboru OZ Opona z Poltára - Bola že to svadba

Vstupné: zdarma

 
Rádio REGINA - Spomienky Štefana Urbašíka na vojnový január 1945

Rádio REGINA odvysielalo dňa 17.1.2018  o 11:55 hod rozhovor so Štefanom Urbašíkom, rodákom z Málinca, o jeho spomienkach na detstvo prežité na Málinci počas druhej svetovej vojny. 

Rozhovor si môžete vypočuť po kliknutí na link: https://reginastred.rtvs.sk/clanky/historia/152754/spomienky-na-vojnovy-januar-1945

 
Nové letecké snímky v GALÉRII


Galéria sa objaví po kliknutí na obrázok! 

 
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA

Vážení občania, informujeme Vás, že Obec Málinec zriadila na Námestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi je určená pre všetkých občanov a návštevníkov obce, ktorí bezplatné internetové pripojenie môžu využiť na získanie informácií o mieste kde sa nachádzajú, pozrieť si cestovný poriadok a pod.. Pripojenie je limitované na 30 minút na jedno zariadenie.

Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko - Huta, Zberné miesto odpadu - Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...
 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec
Čítať celý článok...