Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Prieskum záujmu o výstavbu nových bytov

Vážení občania, Obec Málinec zvažuje výstavbu nových štandardných bytov 1. kategórie. Obecný úrad Málinec na základe Uznesenia č.3/2017 OZ Málinec, v súčasnosti vykonáva prieskum záujmu o výstavbu bytov. Vyzývame všetkých, ktorých táto možnosť oslovila aby sa obrátili s ďalšími informáciami na starostu obce, prípadne aby svoj záujem nahlásili na Obecnom úrade Málinec Podľa dostatočného záujmu zo strany obyvateľov, obec podnikne ďalšie kroky na začatie výstavby bytov.

 
Prieskum záujmu o premávanie autobusu do PT cez víkend

Vážení občania, Obecný úrad Málinec na základe Uznesenia č.3/2017 OZ Málinec, vykonáva prieskum záujmu ohľadne autobusového spojenia Poltár – Málinec počas víkendu (sobota a nedeľa). Vyzývame všetkých, ktorí by privítali takúto možnosť aby vyjadrili svoje návrhy v akom čase by autobusové spojenie malo prebiehať. Svoje návrhy a vyjadrenia môžete predložiť na OÚ Málinec. Podľa prejaveného záujmu Obec Málinec zváži ďalšie kroky. 

 
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA

Vážení občania, informujeme Vás, že Obec Málinec zriadila na Námestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi je určená pre všetkých občanov a návštevníkov obce, ktorí bezplatné internetové pripojenie môžu využiť na získanie informácií o mieste kde sa nachádzajú, pozrieť si cestovný poriadok a pod.. Pripojenie je limitované na 30 minút na jedno zariadenie.

Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko - Huta, Zberné miesto odpadu - Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.

Čítať celý článok...
 
OZNAM: TSP v nových priestoroch

Pracovisko Terénnej sociálnej práce je od 28.11.2016 presťahované do priestorov starej základnej školy ( budova ISC a Komunitného centra) na Školskej ulici, vchod z dvora!

 
Obec Málinec na rádiu REGINA !!!

Dňa 7. júna 2015 v Nedeľu o 11:00hod rádio REGINA odvysielalo  reláciu ZVONY NAD KRAJINOU, kde sa v zvukovom miestopise Slovenska predstavila naša obec Málinec! Záznam s rozhlasovej relácie si môžete vypočuť v archíve rárda Regina po kliknutí na odkaz! 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/227111

 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...