Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka Mikroregióu Hornohrad

Združenie obcí Mikroregiónu Hornohrad Vás pozýva na turistický výstup na Jaseninu

dňa 18. augusta 2018
 
Odchod z jednotlivých obcí Málinec, Krná, Hradište o 9.00 hod. Zraz turistov na vrchole približne o 13.00 hod.
 
Občerstvenie je zabezpečené!
 
Výberové konanie - odborný pracovník Komunutného centra
Obec Málinec vyhlasuje výberové konanie (VK) na jedno miesto odborného pracovníka KC na obdobie zastupovania počas materskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční
dňa 03. septembra 2018.
Uzávierka zaslania žiadostí o prijatie do zamestnania je 28. august 2018.
 
Čítať celý článok...
 
Oznam: Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa:  10.novembra 2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce Málinec:
Obec Málinec, na základe podkladov z evidencie obyvateľov obce má ku dňu 11.7.2018 -  1400 obyvateľov
 
V Málinci, 11.7.2018                              Ing. Igor Čepko -  starosta obce

 
Rádio REGINA - O pôvode názvu obce Málinec

 Docent J. Krško - jazykovedec, objasňuje pôvod názvu obce Málinec. Reláciu si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/631765

 
Nové letecké snímky v GALÉRII


Galéria sa objaví po kliknutí na obrázok! 

 
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA

Vážení občania, informujeme Vás, že Obec Málinec zriadila na Námestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi je určená pre všetkých občanov a návštevníkov obce, ktorí bezplatné internetové pripojenie môžu využiť na získanie informácií o mieste kde sa nachádzajú, pozrieť si cestovný poriadok a pod.. Pripojenie je limitované na 30 minút na jedno zariadenie.

Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko - Huta, Zberné miesto odpadu - Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...