Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
TIP na podujatie!

          

 
Oznam: V predaji historický kalendár 2019

Obec Málinec pripravila v poradí druhý historický kalendár na rok 2019!

Cena : 2,20 ,-eur.

Zakúpiť si ho môžete u p. Kančovej na odd. kultúry počas úradných hodín. 

 
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 02.11.2018 parcela č. 543 a 544
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 17.10.2018,  č. 6/2018, bod 2/c , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Čítať celý článok...
 
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 02.11.2018 parcela č. 5167/1
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 17.10.2018,  č. 6/2018, bod 2/b , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...