Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
Pozvánka na zasadnutie OZ v Málinci
  Starosta obce Málinec Ing. Igor Lacko, Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2018 / štvrtok / o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu s  nasledovným programom:
Čítať celý článok...
 
Výsledky komunálnych volieb v obci Málinec
Nedeľa, 11 November 2018 03:18

Starosta obce:

 1. Ing. Igor Lacko - 393 hlasov
 2. Ing. Jaroslava Kurčíková - 160 hlasov
 3. Ing. Igor Čepko - 131 hlasov

Poslanci OZ:

 1. Juraj Janšto - 422 hlasov
 2. Ján Kvasnica - 395 hlasov
 3. Mgr. Ľuboslav Jablonský - 384 hlasov
 4. Ing. Dušan Michalove - 373 hlasov
 5. Ing. Igor Lacko - 351 hlasov
 6. Bc. Jozef Starove - 344 hlasov
 7. Mgr. Peter Turic - 294 hlasov
 8. Bc. Ivan Karlík - 220 hlasov
 9. Ľubomír Jakuba - 219 hlasov
 10. Ján Semerák - 143 hlasov
 11. Jaroslava Kminiaková - 135 hlasov
 12. Bc. Radomíra Valentínyová - 129 hlasov
 13. Andrea Mužíková - 127 hlasov
 14. Marcela Balogová - 109 hlasov

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 1144

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 692

 
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 02.11.2018 parcela č. 543 a 544
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 17.10.2018,  č. 6/2018, bod 2/c , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Čítať celý článok...
 
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 02.11.2018 parcela č. 5167/1
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 17.10.2018,  č. 6/2018, bod 2/b , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.
Čítať celý článok...
 
Návrh KPSS - pripomienkovanie!

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb môžete pripomienkovať do 20. novembra 2018 a to na Obecnom úrade Málinec!

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 -2022 - NÁVRH

 
UPOZORNENIE

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci  upozorňuje na blížiace sa jesenné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v dôsledku začatia vykurovacej sezóny.

Čítať celý článok...
 
Obecná Muštáreň

Oznam: Obec Málinec oznamuje, že od 10. septembra 2018 bude v prevádzke obecná muštáreň! Zapísať sa môžete na OÚ Málinec alebo na tel.č.: 047/4291120

Čítať celý článok...
 
Rádio REGINA - O pôvode názvu obce Málinec

 Docent J. Krško - jazykovedec, objasňuje pôvod názvu obce Málinec. Reláciu si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/631765

 
Nové letecké snímky v GALÉRII


Galéria sa objaví po kliknutí na obrázok! 

 
Bezplatné internetové pripojenie- Wi-Fi ZÓNA

Vážení občania, informujeme Vás, že Obec Málinec zriadila na Námestí SNP, bezdrôtovú bezplatnú zónu Wi-Fi. Internetová sieť Wi-Fi je určená pre všetkých občanov a návštevníkov obce, ktorí bezplatné internetové pripojenie môžu využiť na získanie informácií o mieste kde sa nachádzajú, pozrieť si cestovný poriadok a pod.. Pripojenie je limitované na 30 minút na jedno zariadenie.

Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko - Huta, Zberné miesto odpadu - Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.

Čítať celý článok...
 

Odchody autobusov z obce Málinec


 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec
Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...