Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č.275/2006 Z.z. o informačných systémoch v.s.

Čítať celý článok...
 
OZNAM: TSP v nových priestoroch

Pracovisko Terénnej sociálnej práce je od 28.11.2016 presťahované do priestorov starej základnej školy ( budova ISC a Komunitného centra) na Školskej ulici, vchod z dvora!

 
Oznam: Výkon štátnych veterinárnych činností

Regionálna veterinárna a potravinocá správa Lučenec poveruje od 03.10.2016 do konca roku 2016 MVDr. Henrietu Paálovú číslo licencie 1646, vykonávaním štátnych veterinárnych činností v obciach Málinec, Dobrý Potok, Bystrička, Ozdín, Katarínska Huta. Kontakt: 0908 379 109

 
Oznam Muštáreň

Vážení občania oznamujeme Vám, že od  26. septembra 2016 je v prevádzke obecná MUŠTAREŇ

Zapísať sa môžete na Obecnom úrade Málinec u Ing. Juraja Geľhoša alebo na tel.č.: 047/4291120 

Služby a poplatky

 
Oznam: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v  Málinci v súlade s § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia č. 3/2016,  bod 3, zo dňa 30.6.2016 vyhlasuje

 výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Málinec

Čítať celý článok...
 
Obec Málinec na rádiu REGINA !!!

Dňa 7. júna 2015 v Nedeľu o 11:00hod rádio REGINA odvysielalo  reláciu ZVONY NAD KRAJINOU, kde sa v zvukovom miestopise Slovenska predstavila naša obec Málinec! Záznam s rozhlasovej relácie si môžete vypočuť v archíve rárda Regina po kliknutí na odkaz! 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1709/227111

 
Výsledky volieb do NR SR 2016

Výsledky hlasovania vo voľbách do NR SR 5.3.2016 v obci Málinec
Čítať celý článok...
 
Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Ako kompostovať ??? / brožúry s informáciami

    

                            Viac informácii o kompostovaní a narábaní s odpadmi nájdete na www.kompost.sk alebo www.priateliazeme.sk

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...
 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec
Čítať celý článok...
 
Úradné hodiny - Živnostenský úrad Poltár
Čítať celý článok...
 
Kamerový systém v obci Málinec

Čítať celý článok...